Cerinţe şi precizări privind desfăşurarea practicii de specialitatePentru disciplina Practică de specialitate, fiecare student:

  • va încheia o convenţie de practică  datată în perioada 18 februarie - 4 martie 2013 (vezi modelul)

sau

  • va prezenta o adeverinţă din partea partenerului de practică ce atestă angajarea studentului pe un post al cărui profil este compatibil cu cerinţele cuprinse în programa analitică a disciplinei (cf. Art. 5 din Regulamentul de practică).