Planul de invatamant Promotia 2012-2014

Anul 1, semestrul 1

Nr. 
crt.
Denumirea
disciplinei
Denumirea
Disciplinei
in engleza
Tip disc

 

Cat. disc Codul disciplinei Forma verif. Nr. ore/ săptămână

C

S

L/P

T

Nr. 
pct. 
credit
 1 Economie comportamentală aplicată Applied Behavioural Economics O S   E 2,00 - 2,00 4,00 7
 2 Cibernetica intreprinderii Enterprise Cybernetics O S   E 2,00 3,00 - 5,00 8
 3 Teoria jocurilor şi negocierilor Games and Negotiations Theory O S   E 2,00 2,00 - 4,00 7
 4 Data Mining Data Mining O S   E 2,00 - 3,00 5,00 8
TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE: max. 8,00 5,00 5,00 18,00 30

 

Anul 1, semestrul 2

Nr. crt. Denumirea
disciplinei
Denumirea
Disciplinei
in engleza
Tip disc Cat. disc Codul disciplinei Forma verif. Nr. ore/ săptămână

C

S

L/P

T

Nr. 
pct. 
credit
 1 Cercetări operaţionale - capitole speciale Operational Research - Special Chapters O S   E 2,00 3,00 - 5,00 8
 2 Cibernetica economiei naţionale Cybernetics of National Economy O S   E 2,00 2,00 - 4,00 8
 3 Microeconomie cantitativă avansată Advanced Quantitative Microeconomics O S   E 2,00 - 3,00 5,00 7
 4 Macroeconomie cantitativă avansată Advanced Quantitative Macroeconomics O S   E 2,00 2,00 - 4,00 7
TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE:  max. 8,00 7,00 3,00 18,00 30

 

Anul 2, semestrul 1

 

Nr.
crt.
Denumirea
disciplinei
Denumirea
Disciplinei
in engleza
Tip disc Cat. disc Codul disciplinei Forma verif. Nr. ore/ săptămână

C

S

L/P

T

Nr. 
pct. 
credit
 1 Modelarea proceselor sociale Modelling of Social Processes O S   E 2,00 - 2,00 4,00 7
 2 Dinamică neliniară şi haotică în economie Nonlinear and Chaotic Dynamics in Economics O F   E 2,00 2,00 - 4,00 8
 3 Reţele neuronale artificiale Artificial Neural Networks O S   E 2,00 - 2,00 4,00 8
 4.1 Inteligenţa afacerilor Business Intelligence   S   V 2,00 2,00 - 4,00 7
 4.2 Software pentru analiză cantitativă şi modelare Software for Quantitative Analysis and Modelling    S   V 2,00 2,00 - 4,00 7
 4.3 Metode decizionale în sistemele complexe Decisional Methods in Complex Systems A S   V 2,00 2,00 - 4,00 7
 4.4 Simularea evolutivă a sistemelor economice Evolutionary Simulation of Economic Systems   S   V 2,00 2,00 - 4,00 7
 4.5 Statistica în afaceri Statistics for Business   S   V 2,00 2,00   4,00  7
 4.6 Econometrie avansată Advanced Econometrics   S   V 2,00 2,00 - 4,00 7
 TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE:  max. 8,00 4,00 4,00 16,00 30

 

Anul 2, semestrul 2

Nr. crt. Denumirea
disciplinei
Denumirea
Disciplinei
in engleza
Tip disc Cat. disc Codul disciplinei Forma verif. Nr. ore/ săptămână

C

S

L/P

T

Nr. 
pct. 
credit
 1 Logistica afacerilor Business Logistics O S   E 2,00 - 2,00 4,00 5
 2 Construcţia şi utilizarea modelelor economice - Seminar ştiinţific Workshop in Economic Modelling O S   V - - 2,00 2,00 10
 3 Practică de specialitate Practice Stage O S   C - - 20,00 20,00 15
TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE:  max. 2,00 - 24,00 26,00 30
 4 Disertaţie Dissertation S S   E - - 2,00 2,00 10
  
TOTAL:
max. 2,00 - 26,00 28,00 40